Απόφαση Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο δέχτηκε την αγωγή των εργαζόμενων ως βάσιμη και συνεπώς υποχρεώνει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ να καταβάλει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα από το 2016 ποσά με το νόμιμο τόκο αμεσα.