Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι στις καταγγελίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ»

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ

Να πληρωθεί άμεσα το σύνολο από τα χρέη που δημιούργησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες , τους εισηγητές και τους προμηθευτές του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Ληξιπροθεσμες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ με ευθύνες των μελών του Δ. Σ.

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) έχει ξεκινήσει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και του ΕΤΑΑ, καθώς και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σε όλα τα μέλη των Δ. Σ. της εταιρείας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ – Ν.Δ. 356/1974).

Δείτε το Tweet του χρήστη @aplirotos: https://twitter.com/aplirotos/status/963858038586335232?s=09

Δείτε το Tweet του χρήστη @aplirotos: https://twitter.com/aplirotos/status/978141859678650369?s=09

Διοίκηση ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ:Δυστυχώς αποτύχαμε…

Διοίκηση ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ:Δυστυχώς αποτύχαμε…

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ βρίσκεται σε διαχειριστικό αδιέξοδο.Χρωστάει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και η διοίκησή του παραιτήθηκε. Το ΤΕΕ είναι ΝΠΔΔ και ίδρυσε το φορέα για να επιμορφώνει τα μέλη του. Και άλλοι δημόσιοι φορείς το ίδιο έκαναν, ελπίζω με καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, το επιμελητήριο μας όμως απέτυχε και έχουν αρχίσει οι αγωγές για δεδουλευμένα εργαζομένων και ενοίκια.

Οι αιτίες για αυτή την αποτυχία θα διερευνηθούν διεξοδικά στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ και θα αποδοθούν ενδεχόμενες ευθύνες, έχοντας όμως υπόψη τα σεμινάρια που διοργανώνουν επιμελητήρια και σύνδεσμοι, με outsourcing από τον ιδιωτικό τομέα,μετά από διαγωνισμό, νομίζω ότι πλέον πρέπει να ελέγξουμε τις απώλειές μας και να οδηγηθούμε σε τέτοιες λύσεις για την επιμόρφωση των μελών μας.

http://dimitrismitrou.blogspot.com/2017/08/blog-post_13.html

Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι στις καταγγελίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ»

Να πληρωθεί άμεσα το σύνολο από τα χρέη που δημιούργησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες , τους εισηγητές και τους προμηθευτές του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ σε όλη την Ελλάδα.

Ψήφισμα 17ου Συνεδρίου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

 

Το 17 ο Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, στέλνει μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ οδηγήθηκε σε διαδικασία εκκαθάρισης πριν λίγους μήνες όμως οι 8 εργαζόμενοι σε αυτό είναι απλήρωτου 14 μήνες και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και κάλυψη υγείας γιατί δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές τους από τον εργοδότη.

Είναι μεγάλες οι ευθύνες διαχρονικά των Διοικήσεων του ΤΕΕ:

  1. Για την ίδρυση ΑΕ για να προσφέρεται επί πληρωμή (και μάλιστα με μεγάλο κόστος) το έργο της επιμόρφωσης στους Διπλ. Μηχανικούς και όχι δωρεάν από το Επιμελητήριο
  2. Για τον τρόπο λειτουργίας και τη διαχείριση που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση

Ζητάμε:

  1. Την αναγνώριση από το ΤΕΕ των δεδουλευμένων τους με απόφαση των οργάνων του (ΔΕ, Αντιπροσωπεία) και τη δέσμευση άμεσης καταβολής τους.
  2. Την άμεση καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
  3. Το  ΕΦΚΑ να σφραγίσει τα βιβλιάρια υγείας τους για να έχουν υγειονομική περίθαλψη.
  4. Τη συνέχιση της εργασίας τους σε μόνιμες θέσεις εργασίας στο ΤΕΕ. Το ΤΕΕ να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα και να διεκδικήσει την εξασφάλιση των εργαζομένων.
  5. Την αξιοποίηση αυτού του δυναμικού, μαζί με άλλο προσωπικό, από το ΤΕΕ, ώστε να προσφέρει το έργο της επιμόρφωσης των Διπλωματούχων Μηχανικών δωρεάν.