Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι στις καταγγελίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ»

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ

Να πληρωθεί άμεσα το σύνολο από τα χρέη που δημιούργησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες , τους εισηγητές και τους προμηθευτές του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Ληξιπροθεσμες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ με ευθύνες των μελών του Δ. Σ.

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) έχει ξεκινήσει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και του ΕΤΑΑ, καθώς και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σε όλα τα μέλη των Δ. Σ. της εταιρείας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ – Ν.Δ. 356/1974).

Δείτε το Tweet του χρήστη @aplirotos: https://twitter.com/aplirotos/status/963858038586335232?s=09

Δείτε το Tweet του χρήστη @aplirotos: https://twitter.com/aplirotos/status/978141859678650369?s=09

Διοίκηση ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ:Δυστυχώς αποτύχαμε…

Διοίκηση ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ:Δυστυχώς αποτύχαμε…

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ βρίσκεται σε διαχειριστικό αδιέξοδο.Χρωστάει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και η διοίκησή του παραιτήθηκε. Το ΤΕΕ είναι ΝΠΔΔ και ίδρυσε το φορέα για να επιμορφώνει τα μέλη του. Και άλλοι δημόσιοι φορείς το ίδιο έκαναν, ελπίζω με καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, το επιμελητήριο μας όμως απέτυχε και έχουν αρχίσει οι αγωγές για δεδουλευμένα εργαζομένων και ενοίκια.

Οι αιτίες για αυτή την αποτυχία θα διερευνηθούν διεξοδικά στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ και θα αποδοθούν ενδεχόμενες ευθύνες, έχοντας όμως υπόψη τα σεμινάρια που διοργανώνουν επιμελητήρια και σύνδεσμοι, με outsourcing από τον ιδιωτικό τομέα,μετά από διαγωνισμό, νομίζω ότι πλέον πρέπει να ελέγξουμε τις απώλειές μας και να οδηγηθούμε σε τέτοιες λύσεις για την επιμόρφωση των μελών μας.

http://dimitrismitrou.blogspot.com/2017/08/blog-post_13.html

Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι στις καταγγελίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ»

Να πληρωθεί άμεσα το σύνολο από τα χρέη που δημιούργησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες , τους εισηγητές και τους προμηθευτές του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ σε όλη την Ελλάδα.

Απόφαση Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο δέχτηκε την αγωγή των εργαζόμενων ως βάσιμη και συνεπώς υποχρεώνει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ να καταβάλει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα από το 2016 ποσά με το νόμιμο τόκο αμεσα.