Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία, γιατί στην κυβέρνηση υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανικοί που έχουν περάσει από την εκπαίδευση του ΙΕΚΕΜ, τους γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα ήταν καλό κάποια στιγμή και το ΤΕΕ, τα στελέχη του ΤΕΕ που ήταν στο ΙΕΚΕΜ (Διοικητικά Συμβούλια του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ που όρισε ο μέτοχος) να μας πουν τί έκαναν σ’ αυτό τον Οργανισμό

via Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία, γιατί στην κυβέρνηση υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανικοί που έχουν περάσει από την εκπαίδευση του ΙΕΚΕΜ, τους γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα ήταν καλό κάποια στιγμή και το ΤΕΕ, τα στελέχη του ΤΕΕ που ήταν στο ΙΕΚΕΜ να μας πουν τί έκαναν σ’ αυτό τον Οργανισμό.

Μεγάλη η ευθύνη των διοικούντων του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ και ΕΦΚΑ για συνεργάτες και εργαζόμενους

«Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄ 170), κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.».

Νόμος 2336/1995 – Άρθρο 8 διαδικασία του αυτοφώρου για τον εργοδότη και τα μέλη Διοικητικού συμβουλίου

Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955 συνεπεία της θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του Κ.Π.Δ.

Ανεπανάληπτο ρεσιτάλ αδιαφορίας

Στους εργαζόμενους του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ οφείλονται μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές περίπου δύο ετών. Παρόλα αυτά η σημερινή ηγεσία του ΣΕΤΕΕ (Δηλαδή του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ) με την προκλητικη μηδενική της παρέμβαση στον μοναδικό μέτοχο (ΤΕΕ), έχει δώσει ανεπανάληπτο ρεσιτάλ αδιαφορίας στις αγωνίες των εργαζομένων, ώστε να καταβληθούν άμεσα τα οφειλόμενα σύμφωνα με τις δικαστικες αποφάσεις που δικαίωσαν τους πρώην εργαζόμενους στο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.

Υποβαθμισμένη ψευτοκατάρτιση στους μηχανικούς για να γίνουν φθηνό και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό…

Υποβαθμισμένη ψευτοκατάρτιση προσφέρει παράρτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε νέους μηχανικούς για να γίνουν φθηνό και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό…

Βέβαια τα μόνα προσόντα που απαιτούνται και είναι χρήσιμα κατά τους οργανωτές, είναι να διαθέτουν οι συμμετέχοντες προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και χαρτζιλίκι από 80€ έως 200€ για να το καταβάλλουν στο παράρτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

https://tee-kdth.gr/enimerosi/deltia-typou/enarxi-desek-2019