Απόδοση Ευθυνών για μη καταβολή οφειλόμενων ποσών

Πάγιο αίτημα των πιστωτών παραμένει η απόδοση των ευθυνών για την κατάσταση που έχει διαμορφωθει διαχρονικά από τα ΔΣ του Ινστιτούτου.

Απαιτούμε τον πλήρη διαχειριστικό έλεγχο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.

Θα μας βρίσκουν μπροστά τους σε κάθε απόπειρα παραβίασης των κεκτημένων δικαιωμάτων αλλά και της άρνησης καταβολής των οφειλόμενων ποσών, αφού το Δικαστήριο δέχτηκε την αγωγή των εργαζόμενων ως βάσιμη και συνεπώς υποχρεώνει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ να καταβάλει  τα οφειλόμενα από το 2016 ποσά με το νόμιμο τόκο αμεσα.