Ληξιπροθεσμες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ με ευθύνες των μελών του Δ. Σ.

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) έχει ξεκινήσει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και του ΕΤΑΑ, καθώς και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σε όλα τα μέλη των Δ. Σ. της εταιρείας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ – Ν.Δ. 356/1974).