Διοίκηση ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ:Δυστυχώς αποτύχαμε…

Διοίκηση ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ:Δυστυχώς αποτύχαμε…

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ βρίσκεται σε διαχειριστικό αδιέξοδο.Χρωστάει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και η διοίκησή του παραιτήθηκε. Το ΤΕΕ είναι ΝΠΔΔ και ίδρυσε το φορέα για να επιμορφώνει τα μέλη του. Και άλλοι δημόσιοι φορείς το ίδιο έκαναν, ελπίζω με καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, το επιμελητήριο μας όμως απέτυχε και έχουν αρχίσει οι αγωγές για δεδουλευμένα εργαζομένων και ενοίκια.

Οι αιτίες για αυτή την αποτυχία θα διερευνηθούν διεξοδικά στα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ και θα αποδοθούν ενδεχόμενες ευθύνες, έχοντας όμως υπόψη τα σεμινάρια που διοργανώνουν επιμελητήρια και σύνδεσμοι, με outsourcing από τον ιδιωτικό τομέα,μετά από διαγωνισμό, νομίζω ότι πλέον πρέπει να ελέγξουμε τις απώλειές μας και να οδηγηθούμε σε τέτοιες λύσεις για την επιμόρφωση των μελών μας.

http://dimitrismitrou.blogspot.com/2017/08/blog-post_13.html