Ψήφισμα 17ου Συνεδρίου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

 

Το 17 ο Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, στέλνει μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ οδηγήθηκε σε διαδικασία εκκαθάρισης πριν λίγους μήνες όμως οι 8 εργαζόμενοι σε αυτό είναι απλήρωτου 14 μήνες και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και κάλυψη υγείας γιατί δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές τους από τον εργοδότη.

Είναι μεγάλες οι ευθύνες διαχρονικά των Διοικήσεων του ΤΕΕ:

  1. Για την ίδρυση ΑΕ για να προσφέρεται επί πληρωμή (και μάλιστα με μεγάλο κόστος) το έργο της επιμόρφωσης στους Διπλ. Μηχανικούς και όχι δωρεάν από το Επιμελητήριο
  2. Για τον τρόπο λειτουργίας και τη διαχείριση που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση

Ζητάμε:

  1. Την αναγνώριση από το ΤΕΕ των δεδουλευμένων τους με απόφαση των οργάνων του (ΔΕ, Αντιπροσωπεία) και τη δέσμευση άμεσης καταβολής τους.
  2. Την άμεση καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
  3. Το  ΕΦΚΑ να σφραγίσει τα βιβλιάρια υγείας τους για να έχουν υγειονομική περίθαλψη.
  4. Τη συνέχιση της εργασίας τους σε μόνιμες θέσεις εργασίας στο ΤΕΕ. Το ΤΕΕ να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα και να διεκδικήσει την εξασφάλιση των εργαζομένων.
  5. Την αξιοποίηση αυτού του δυναμικού, μαζί με άλλο προσωπικό, από το ΤΕΕ, ώστε να προσφέρει το έργο της επιμόρφωσης των Διπλωματούχων Μηχανικών δωρεάν.