Ερώτηση

 

  1. Γιατί δεν έχει επιλυθεί άμεσα και οριστικά το ζήτημα της πλήρους κάλυψης της ασφάλισης κάθε κατηγορίας εργαζόμενων, ο φορέας απασχόλησης των οποίων δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς επιβάρυνση των ασφαλισμένων»