Καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζόμενων στο ΙΕΚΕΜ σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση

Στους εργαζόμενους που μετατάχθηκαν από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ στο ΤΕΕ και στους υπόλοιπους φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΟΜΕΔΙ οφείλονται μισθοί πολλών μηνών από την περίοδο που εργάζονταν απλήρωτοι στο υπό εκκαθάριση ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καλεί το ΤΕΕ, ως μοναδικό μέτοχο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ να καταβάλλει άμεσα τα οφειλόμενα σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που δικαίωσε τους πρώην εργαζόμενους στο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ